Resources

Design Qualification

Cleanroom Design Qualification DQ

Design Qualification (DQ) is de gedocumenteerde verificatie dat het voorgestelde ontwerp van de faciliteiten, systemen en uitrusting passend is voor het beoogde doel.

Tijdens het DQ-proces nemen we uw URS stap voor stap door en tonen aan hoe aan elke vereiste wordt voldaan. Dit zullen we doen aan de hand van ontwerptekeningen, technische-datasheets, en door het zorgvuldig integreren van de geldende regelgeving en richtlijnen.

Vervolgens organiseren we een DQ-effectueringsbijeenkomst, waarin we met uw voornaamste stakeholders verifiëren dat aan alle URS-vereisten is voldaan, en zo niet, dat alle eventuele afwijkingen van de URS vastgelegd worden. In overleg zullen we deze afwijkingen vervolgens oppakken en oplossen, en zorgen we voor een onvoorwaardelijke goedkeuring van de DQ.

Design Approach & LayoutAdvanced Cleanroom DesignAir handling

GMP Cleanrooms  

Contact Us