Resources

Environmental Control

Omgevingsbeheersing

ECO Cleanroom Control Systeem

Het ECO2 regelsysteem is ontwikkeld door Connect 2 Cleanrooms voor het optimaliseren en automatiseren van cleanroom-aansturing en -monitoring.

Het flexibele systeem kan worden ingebouwd tijdens de ontwerpfase van de cleanroom, maar kan ook snel en eenvoudig achteraf worden gemonteerd of opgeschaald als een cleanroom wordt vergroot.

Realtime inzicht
Ons ECO2 regelsysteem geeft realtime zicht op de prestaties van een cleanroom door het bewaken van drukverschillen, temperatuur, relatieve vochtigheid, deeltjestellingen en andere vereisten.

Complete cleanroom controle
Het digitale touchscreen – dat ook bediend kan worden met handschoenen – maakt controle over alle cleanroom-componenten mogelijk: ventilatoren, verlichting, temperatuur, vochtigheid en meer. Controletoegang wordt ingesteld met behulp van vooraf bepaalde toegangsniveaus om zo ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Het systeem beschikt over getimede setup, voor energiebesparing buiten bedrijfsuren.

Continue bewaking met alarmfunctie
Afstandssensoren op kritieke bedieningspunten zorgen voor permanente bewaking. Het systeem geeft een alarm als bewaakte parameters buiten een door de gebruiker opgestelde drempelwaarde vallen. Hierdoor kunnen ingestelde limieten continu worden bewaakt en gemarkeerd als er een afwijking wordt geconstateerd.

Batch controle
Klanten kunnen batch-ID’s opnemen, waardoor het systeem voldoet aan de volledige audittrail-vereisten inzake de traceerbaarheid van gegevens.

Touchscreen bediening
De gebruikersinterface (Human Machine Interface, HMI) bestaat uit een kleurentouchscreen dat de status van de cleanroom weergeeft. Met de HMI kunnen gebruikers alle omgevingsparameters binnen de cleanroom-omgeving bewaken en regelen.

Precision flush envelopeEnvironmental controlAdvanced Cleanroom Design

GMP-cleanrooms  

Geavanceerde productie  

Vertel ons over uw project