Resources

Hoe een cleanroomontwerp de processtroom beïnvloedt

Elk proces, hoe eenvoudig of complex ook, bestaat uit een reeks geautomatiseerde of handmatige activiteiten en interventies die in kaart kunnen worden gebracht.

Door primaire processen, ondersteunende activiteiten, generieke en specifieke handelingen en dergelijke te inventariseren, kan het proces worden geoptimaliseerd. Tijdens de ontwerp- en indelingsfase van een nieuwe cleanroomfaciliteit, waarbij de processtroom nauwkeurig wordt bekeken, kan deze optimalisatie naar de faciliteit zelf worden uitgebreid waardoor er een efficiënte indeling ontstaat die aan de behoeften van het proces, het product en de mensen voldoet.